Sanat etkinliği

Elmer Sanat Etkinliği

ELMER SANAT ETKİNLİĞİ Etkinlik Çeşidi:  Türkçe, Sanat (Bütünleştirilmiş Etkinlik) Yaş Gurubu: 48-60 Ay KAZANIM VE GÖSTERGELER Bilişsel Alan Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur. Göstergeleri: Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler. Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar. Gerçek durumu inceler. Tahmini ile gerçek durumu...
Nasrettin hoca sanat etkinliği

Nasrettin Hoca Sanat Etkinliği

Nasrettin Hoca NASRETTİN HOCA SANAT ETKİNLİĞİ Etkinlik Çeşidi:  Türkçe, Sanat(Bütünleştirilmiş Etkinlik) Yaş Gurubu: 48-60 Ay KAZANIM VE GÖSTERGELER Bilişsel Gelişim Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar. Göstergeleri: Bir olayın olası nedenlerini söyler. Bir olayın olası sonuçlarını söyler. Dil Alanı Kazanım 3. Söz...
okulöncesi sanat etkinliği

Ayak Baskısı Uçak

AYAK BASKISI UÇAK Etkinlik Çeşidi:  Sanat (Küçük Grup Etkinliği) Yaş Gurubu: 48-60 Ay KAZANIM VE GÖSTERGELER Motor Gelişimi Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar. Göstergeleri: Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir. Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar. Değişik...
Okul Öncesi Sanat Etkinliği

Doğum Gününü Kutlayan Dünya

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYAN DÜNYA Etkinlik Çeşidi:  Fen, Sanat (Bütünleştirilmiş Etkinlik) Yaş Gurubu: 48-60 Ay KAZANIM VE GÖSTERGELER Bilişsel Alan Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır. Göstergeleri: Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler. Geometrik şekillerin özelliklerini söyler. Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir. Kazanım 17....