fen etkinliği, sanat etkinliği

fen etkinliği, sanat etkinliği fen etkinliği, sanat etkinliği fen etkinliği, sanat etkinliği fen etkinliği, sanat etkinliği

AĞIR- HAFİF

Etkinlik Çeşidi:  Fen, Sanat (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Alan

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri:

Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Mekânda konum alır.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Alanı

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri:

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.

Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Zıt anlamlı, eş anlamlı ve eş sesli sözcükleri kullanır.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri toplar.

Nesneleri kaptan kaba boşaltır.

Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Öğrenme Süreci

  • Sınıfta fen merkezine çeşitli ağrılıklardaki nesneler ve terazi yerleştirilir. Çocukların dikkati bu merkeze çekilir ve bu nesnelerin incelemesi istenir, farkları üzerine konuşulur. Alınan cevaplara göre açıklamalarda bulunulur; bu nesnelerin ağırlıkları birbirinden farklı, sizce biz bu nesnelerin ağırlıklarındaki farkları nasıl öğreniriz? kolay yolu denersek elimize alıp aradaki farkı net öğrenemesek de fark edebiliriz. Ancak; gerçek ağırlıklarını şu gördüğünüz terazi ile öğrenebiliriz. Terazinin iki tarafı vardır bu kısımlara kefe denir, kefelerin bir tarafına tartmak istediğimiz nesneyi diğer tarafına ise gördüğünüz ağırlıklar koyularak gerçek ağırlıkları tespit edilir. Şimdi sizlerle kendi terazimizi yapmaya ne dersiniz? bir adet askılığın iki ucuna eşit uzunluktaki ip bağlanmış kağıt bardaklar bağlanır. Bardaklara çocuklar tarafından sınıfta bulunan oyuncaklar yerleştirilir. Ağırlığın fazla olduğu bardak ile az olduğu bardağın farkları üzerine konuşulur. Ağır bardak aşağı inerken hafif bardak ise yukarı çıkmıştır.
  • Ağır- Hafif kavramına yönelik olarak bir sanat etkinliği yapılacağı söylenir; çocuk kalıplarının incelenmesi istenir. Çocuklardan sizce hangisi daha ağır bir balık tutmuş olabilir? diye sorar. Daha aşağıda olan çocuğun balığının daha ağır olduğu söylenir. Çocuk ve balık resimlerinin boyanması istenir. Boyanan balıklar kesilir ve en ağır ve hafif  görünen balık uygun yerlere yapıştırıldıktan sonra renkli A4 kağıdının yarısından şekildeki gibi gemi yapılarak çocukların olduğu yere yapıştırılır. Tamamlanan etkinlik sınıf panosunda sergilenir.

Materyaller:  Ağır ve hafif nesneler,  terazi, askılık, ip, bardak, oyuncak, çocuk çıktısı, boya, makas, yapıştırıcı, Renkli A4 kağıdının yarısı

Sözcükler: Ağır-Hafif, terazi, kefe, ağırlık, tartma

Kavramlar: Ağır-Hafif

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Nesnelerin ağırlıklarındaki farkları nasıl öğrendik?

Ağırlık ölçen nesnenin adı neydi?

Terazinin kaç tane kolu var ve bu kolların adı neydi?

Kendi terazimizi nasıl yaptık hangi malzemeleri kullandık?

Ağır olan kısım ile hafif olan kısım arasında ne gibi fark var?

Yaptığımız sanat etkinliğinde çocuklardan sence hangisi ağır ve hafif balığı tutmuş olabilir?

Kağıttan gemi yapmak sence kolay mıydı?

Etkinliklerimizde nasıl vakit geçirdin ve neler öğrendin?

Önerilen makaleler

Kızılay Haftası – Deprem Çantam

Kızılay haftası, sanat etkinliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir