Fen ve Drama etkinliği

okul öncesi damlacık       Fen ve Drama etkinliği

                                                                           BİR KÜÇÜCÜK DAMLACIK

 

Etkinlik Çeşidi: Fen, Drama

Yaş Grubu: 48-60 ay

 

Kazanım ve Göstergeler

Bilişsel Alan

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayı bir süre sonra yeniden söyler.

Sosyal Duygusal Alan

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

 

Materyaller

Tıraş köpüğü, su, mavi renk parmak boyası ya da gıda boyası

 Sözcükler

Yağmur, damla, gökyüzü, buharlaşma,  bulut, yeryüzü, güneş, rüzgar

Kavramlar

Öğrenme Süreci

Öğretmen çocuklara; “çocuklar sizce gökyüzünden yağmur damlaları nasıl düşerler, bulutlar ve güneş damlacıklara yardım eder mi?” diye sorular yöneltir ve çocukların da cevapları dinlenerek, soru sormaları sağlanır. Çocuklara açıklama yapılır; yağmurun ilk habercisi bulutlardır, güneş yeryüzünü ısıtınca denizlerdeki, derelerdeki, göllerdeki ve topraktaki sular yoğunlaşarak yani ısınıp tekrar gökyüzüne çıkarlar. Buharlaşan su damlalarını bulutlar tutarlar, o kadar çok olurlar ki artık bulutların içine sığamazlar ve kendilerini yağmur damlaları şeklinde tekrar yeryüzüne bırakırlar, böylece yağmur yağmış olur. Bu yağan yağmurdan yeryüzünde yaşayan bütün canlılar faydalanır ardından etkinliğe geçiş yapılır. Tıraş köpüğünün bulut olduğu ve mavi renk parmak boyasının ise yağmur damlaları olduğu belirtilir. Öğretmen çocukları ikişerli gruplara ayırır ve her bir gruba birer tane tıraş köpüğü, yarıya kadar su dolu bardak  ve mavi renk parmak boyaları dağıtılır. Önce yarısına kadar su bolu bardaklara tıraş köpüğü sıkılır. Ardından sulandırılmış parmak boyasına batırılan fırçayla köpüğün üzerine dökülür ve suyun içinde yağmur damlasının nasıl yeryüzüne düştüğü izlenir. Drama etkinliği için çocuklar sınıfta dağınık şekilde otururlar, öğretmen çocuklara; hadi sizinle kendi masalımızı oluşturalım. Diyerek “gökyüzüne çıkmak isteyen damlacık varmış, ama bunu nasıl yapacağını bir türlü bilmiyormuş. Toprağın derinliklerine inen damlacık, toprağa seslenir; heeyyy! toprak ana yeryüzüne düştüm ama ben burada ne yapacağımı bilmiyorum, bana yardım eder misin? diye seslenmiş topak ana damlacığa “yeryüzüne hoşgeldin damlacık toprağıma bereket getirdin, senin sayende bitkilerim yeşerecek ve büyüyecek, hayvanlar su içecek …” der ve hikâyenin çocuklar tarafından devam ettirilmesi sağlanır. Her bir çocuğun görüşleri dinlenir ve not edilerek hikâye oluşturulur. Daha sonra canlandırmaya geçilir. Toprak ana, yağmur damlaları, bulut, güneş, çeşitli hayvanlar, ağaç, çiçek vb. hikâyede olan karakterler çocuklara paylaştırılarak canlandırılır. Dramadan sonra çocuklar sınıfta yerlere uzanarak hafif bir müzik eşliğinde değerlendirme çalışmasına geçilir. Öğretmen çocuklardan gözlerini kapatarak düşünmelerini ister. “sen bir yağmur damlasısın gökyüzünden nereye düşmek isterdin, yeryüzünde hangi canlıya yardım etmek isterdin, tekrar gökyüzüne çıkmak için ne yapardın? ”  süre tamamlanınca tek tek çocukların cevapları dinlenir.

 Aile Katılımı

Değerlendirme

Bugünkü etkinliğimizde neler yaptık?

Etkinliğimize nasıl başladık?
Deneyimizi nasıl gerçekleştirdik?

Deneyimizde hangi malzemeleri nasıl kullandık?
Kendi masalımızı oluşturmak eğlenceli miydi?

Bir yağmur damlası olsaydın gökyüzünden nereye düşmek isterdin?

Yeryüzündeki hangi canlıya yardım etmek isterdin?

Tekrar gökyüzüne çıkmak için neler yapardın, kimlerden yardım isterdin?

Uyarlama

KAYNAK; 

http://www.growingajeweledrose.com/2014/02/rain-clouds-in-jar-experiment.html

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir