Okul Öncesi Sanat Etkinliği

Okul Öncesi Sanat Etkinliği Okul Öncesi Sanat Etkinliği

DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAYAN DÜNYA

Etkinlik Çeşidi:  Fen, Sanat (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Alan

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri:

Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.

Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.

Geometrik şekillere benzeyen nesneleri gösterir.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Göstergeleri:

Olayları oluş zamanına göre sıralar.

Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.

Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar

Dil Alanı

Kazanım 07. Dinlediklerinin izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar

Kazanım 08. Dinlediklerini izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen model dünya küresiyle derse giriş yapar. Dünya hakkında çocuklara kısa bir bilgi verilir; dünyanın şeklinin daireye benzese de asıl şekil isminin geoit olduğu ve elipsi andırdığı, dünyanın güneşe yakın üçüncü gezegen olduğu, gezegenler arasında yaşamın olduğu tek gezegen olduğu, üzerinde insan, hayvan, bitki vb. canlıların yaşadığı gibi. Daha sonra gece ve gündüz özellikleri ve yaptığımız şeyler  sohbet edilir. Dünya masaya yerleştirilir ve sınıf karartılır. El fenerinin güneş olarak düşünülmesi istenir. Dünyanın bir bölümüne ışık yansıtılır ve sonuçlar hakkında konuşulur. Daha sonra dünya yavaş yavaş döndürülür ve oluşan yeni sonuç üzerine konuşulur. Açıklama yapılır; dünyanın ışık alan yüzünün gündüzü yaşadığı ışık almayan bölümünde ise gece olduğu söylenir. Dünyanın bir kez kendi etrafında dönmesi sonucu gece gündüz yani bir gün olduğu söylenir. Dünyanın ayrıca güneş etrafında da döndüğü söylenir, bu dönüş sonucunda ise bir yıl oluştuğu söylenir.
  • Çocuklara dünyanın bizlerde olduğu gibi yeni yaşına gireceği ve bu yılın 2021 yıl olduğu söylenir. Kapalı mavi fon kartonunun üzerine açık mavi dünyanın zenini kesilerek yapıştırılır, bu bölümün dünya üzerindeki deniz alanlarını oluşturduğu söylenir. Üzerine karaları oluşturan yeşil fon kartonuna çizilmiş şekiller kesilerek yapıştırılır. Üçgen şapka süslenerek üst kısma yapıştırılır. Elleri ve şerit şeklindeki sarı ve pembe renk kağıtlar da kesilerek yapıştırılır, pastanın üzerine mumlar da eklenerek pasta tamamlanır. Dünyanın yüzü de çizilerek çalışma tamamlanır.

Materyaller:  Model dünya, El feneri, Makas, Yapıştırıcı, Fon kartonu

Sözcükler:  Şekiller; geoit, üçgen, daire,  güneş, gezegen, gece, gündüz, gün, yıl, 2021

Kavramlar:

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Bugün hangi etkinlikleri yaptık?

Fen etkinliğinde neler öğrendin?

Gece ve gündüz neler yaparız?

Bir gün nasıl oluşur?

Bir yıl nasıl oluşur?

Yeni girdiğimiz yılın adı neydi?

Sanat etkinliğinde ne yaptık?

Önerilen makaleler

Nokta Yeme Oyunu

oyun etkinliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir