oyun etkinliği

oyun etkinliği KALIPLAR

DUYU ÇARKI

 

Etkinlik Çeşidi:  Oyun (Küçük Grup Etkinliği)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

 

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

Kazanım 7. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre gruplar.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkları rengine, şekline, büyüklüğüne, uzunluğuna, dokusuna, sesine, yapıldığı malzemeye, tadına, kokusuna, miktarına ve kullanım amaçlarına göre gruplar.

Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.

 

Dil Alanı

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri:

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.

Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri:

Görsel materyalleri inceler.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri değişik malzemelerle bağlar.

Nesneleri kopartır/yırtar, sıkar, çeker/gerer, açar/kapar, döndürür.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

 

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen duyu organlarımızla ilgili çocuklara kısa bir video izletir ve konuya giriş yapar. “Dış dünyayı algılayabildiğimiz beş adet duyu organımız vardır. Görme duyumuz  göz, işitme duyumuz kulak, koklama duyumuz burun, tatma duyumuz dil, dokunma duyumuz ellerimiz. Bu duyu organlarımız sayesinde çevremizde olan biteni hissederiz. Sizlerle beraber duyu çarkı yapıp oyun oynayacağız.”
  • Oyun hazırlığı için; önceden hazırlanan çark mukavvaya yapıştırarak kesilir, ortasına küçük bir delik açılarak renkli ok işaretine de delik açılarak  şönil ile sabitlenir. -Ben ok işaretlerini yapışkan asetat kağıdı ile kapladım.-  Minik kartlar çocuklar tarafından incelendikten sonra kesilir.  Çark döndürülür, çıkan duyu organı gösterildikten sonra duyu organını anlatan minik kartlar dört bölümden oluşan karta yerleştirilir. Oyun tüm duyu organları seçilene dek sürdürülür.

Materyaller:  Etkinlik kalıpları, mukavva, şönil, makas

Sözcükler: Duyu organları; görme, işitme, koklama, tatma, dokunma. Hissetme, çark, duyu, organ

Kavramlar: Duyu organları

AİLE KATILIMI

Oyun etkinliği evde ailelerle oynamak üzere evlere gönderilir.

DEĞERLENDİRME

Duyu ne demek?

Organ ne demek?

Hangi duyu organlarına sahibiz?

Duyu organlarımızdan birisi bile olamasa neler olurdu?

Oyun etkinliğimizin adı neydi?

Oyun nasıl oynanıyordu?

Minik resimleri eşleştirirken zorlandın mı?

Evde ailenle de bu oyunu oynamak ister misin?

 

Önerilen makaleler

Kızılay Haftası – Deprem Çantam

Kızılay haftası, sanat etkinliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir