Sanat etkinliği

Sanat etkinliği Sanat etkinliği

ELMA KURDU SANAT ETKİNLİĞİ

Etkinlik Çeşidi:  Sanat, Türkçe, Müzik Etkinliği (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri:

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Sıra bildiren sayıyı söyler.

10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Göstergeleri:

Olayları oluş zamanına göre sıralar.

Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.

Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.

Dil Alanı

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri:

Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Sohbete katılır.

Konuşmak için sırasını bekler.

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Dinlediklerini/izlediklerini başkalarına anlatır.

Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri:

Görsel materyalleri inceler.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

Kazanım 11. Okuma farkındalığı gösterir.

Göstergeleri:

Çevresinde bulunan yazılı materyaller hakkında konuşur.

Yetişkinden kendisine kitap okumasını ister. Okumayı taklit eder. Okumanın günlük yaşamdaki önemini açıklar.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen, “Elma Kurdu” isimli şarkı ile etkinliğe giriş yapar.

ELMA KURDU

Ben bir elma kurduyum
kıvrıla kıvrıla gezerim
nerde bir elma görsem
dayanamaz süzerim

kırt kırt nani nom
kırt kırt nani nom

dalda duran elmayım
olgunlaştım sanmayın
içime yaramz kurt düştü
kuşlar basıma üşüştü

kırt kırt nani nom
kırt kırt nani nom

Elmanın kalbindeyim
Çok tatlı bir yerdeyim
Mutluyum sevinçliyim
Haydi gelin dans edelim
Kırt kırt kırt kırt nana nini nom

  • Eric Carle’a ait “Aç Tırtıl” isimli kitabı çocuklara okur ve kitap hakkında sorular sorar.

           Tırtıl neler yedi?

           Günlerin isimlerini sırası ile sayabilir misin?

           O kadar yiyecekten sonra tırtıla ne oldu, neden?

           Hangi gün rahatsızlandı?

           Pazar gününü tırtıl nasıl geçirdi?

          Tırtılın kendine yaptığı evin ismi neydi, neden orada iki hafta geçirdi?

          Kozadan dışarı nasıl çıktı?

          Sen tırtılın yerinde olsan ne yapardın?

  • Sanat etkinliği için masalara geçilir. Öğretmen; “Çocuklar kendi aç tırtılımızı yapmaya ne dersiniz?” diye sorar ve etkinliğe giriş yapar. Fon kartonuna çizilen elma kalıpları çocuklar tarafından kesilir ve beyaz kağıda yapıştırılır. Renkli A4 kağıtlarından hazırlanan şeritler çocuklar tarafından kedi merdiveni olacak şekilde katlanır. Kedi merdiveni elmalara yapıştırılır ve baş kısmına tırtılın kafası yapıştırılır. Elmanın sap ve yaprak bölümü de çizildikten sonra çalışma sınıf panosunda sergilenir.

           

Materyaller:  “Aç Tırtıl” kitabı, fon kartonu, renkli A4, makas, yapıştırıcı

Sözcükler: Haftanın günleri, aç-tok, tırtıl, kelebek

Kavramlar: Zıt anlam: Aç-Tok

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

 Tırtıl neler yedi?

           Günlerin isimlerini sırası ile sayabilir misin?

           O kadar yiyecekten sonra tırtıla ne oldu, neden?

           Hangi gün rahatsızlandı?

           Pazar gününü tırtıl nasıl geçirdi?

          Tırtılın kendine yaptığı evin ismi neydi, neden orada iki hafta geçirdi?

          Kozadan dışarı nasıl çıktı?

          Sen tırtılın yerinde olsan ne yapardın?

Elma kurdu şarkısını söylemek hoşuna gitti mi?

Sanat etkinlinde tırtılları yaparken zorlandın mı?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir