Sanat etkinliği

Sanat etkinliği

ELMER SANAT ETKİNLİĞİ

Etkinlik Çeşidi:  Türkçe, Sanat (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Alan

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Göstergeleri:

Parçaları birleştirerek bütün elde eder.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Alanı

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri:

Konuşma sırasında göz teması kurar.

Jest ve mimikleri anlar.

Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.

Konuşmayı başlatır.

Konuşmayı sürdürür.

Konuşmayı sonlandırır.

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.

Sohbete katılır.

Konuşmak için sırasını bekler.

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri:

Görsel materyalleri inceler.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri toplar.

Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen David McKee ait “Elmer” isimli kitabı çocuklara okur ve kitap hakkında konuşulur.

            Elmer diğer fillerle aynı mı farklı mı?

            Elmer hangi renlere sahipti?

            Elmer mutlu bir fil mi?

            Elmer ne aramak için yola çıktı?

            Ne yapmaya çalıştı, arkadaşları onu nasıl karşıladı?

            Elmer’ı arkadaşları tanıdı mı, bu durumda ne hissetti?

            Hikaye sonunda neler oldu?

Elmer’ın yerinde olsan sen ne yapardın?

  • Sanat etkinliği için masalara geçilir. Rengarenk kesilen krepon kağıtları çocuklara dağıtılır ve resimdeki Elmer’a yapıştırılır. Kuşlar kalem boya ile boyanarak çalışma tamamlanır. Etkinlik sonrası sınıf temizlenerek düzenlenir.

Materyaller:  Elmer isimli kitap, Elmer kalıbı, renkli kesilmiş krepon kağıtları, yapıştırıcı

Sözcükler: Aynı-farklı, şakacı, neşeli, rengarenk

Kavramlar: Aynı- Farklı

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Elmer diğer fillerle aynı mı farklı mı?

            Elmer hangi renlere sahipti?

            Elmer mutlu bir fil mi?

            Elmer ne aramak için yola çıktı?

            Ne yapmaya çalıştı, arkadaşları onu nasıl karşıladı?

            Elmer’ı arkadaşları tanıdı mı, bu durumda ne hissetti?

            Hikaye sonunda neler oldu?

Elmer’ın yerinde olsan sen ne yapardın?

Sanat etkinliğinde zorlandın mı?

En çok hangi renkleri kullanmak istedin?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir