Fen etkinliği

Fen etkinliği Fen etkinliği Fen etkinliği

EROZYON DENEYİ

Etkinlik Çeşidi:  Fen etkinliği (Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

 

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Alanı

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri:

Konuşmayı başlatır.

Konuşmayı sürdürür.

Konuşmayı sonlandırır.

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.

Sohbete katılır.

Konuşmak için sırasını bekler.

Kazanım 6. Sözcük dağarcığını geliştirir.

Göstergeleri:

Dinlediklerinde yeni olan sözcükleri fark eder ve sözcüklerin anlamlarını sorar.

Sözcükleri hatırlar ve sözcüklerin anlamını söyler.

Yeni öğrendiği sözcükleri anlamlarına uygun olarak kullanır.

Sosyal Duygusal Alan

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri:

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen çocuklara içinde bulunulan orman haftası ile ilgili bilgi verir; ormanlar ile ilgili görsel video izlenir. Erozyon hakkında çocuklara bilgi verilir; Erozyon, yağış suları ve rüzgârla toprağın aşınıp, taşınması ve başka yerlerde birikmesi sürecidir. Erozyon doğal süreçlerle veya insan etkinliklerine bağlı olarak oluşur. Mesela orman alanındaki ağaçların kesilmesi, tarlaların eğim yönünde sürülmesi erozyonu arttırır. Eğimin üst kısımlarından kopan toprak parçaları taşınan materyali daha aşağı kısımlarda biriktirir. 
  • Erozyon önlenmesi için; ağaçsız bölgeler ağaçlandırılmalıdır, bitki örtüsünün korunması önemsenmelidir. gereksiz ağaç kesimi yapılarak tarım arazisi oluşumundan uzak durulmalıdır, arazilerin eğim doğrultusunda değil, dik olarak sürülmesi sağlanmalıdır,  su toplama bölgesi olan baraj yakınlarında ağaçlandırma yapılmalıdır, rüzgâra açık alanlarda, rüzgârı kesecek önlemler alınmalıdır.
  • Toprak ve çimen parçası iki ayrı şeffaf kutu kapağına koyulur. Kapak altına bir nesne koyularak eğim oluşturulur. Çocuklar tarafından sürahi ile sırayla su dökülerek oluşan değişim gözlemlenir. Sadece topraklı olan bölümde toprak eğimden aşağı doğru ilerlemişken; çimenlerin ağaç olduğu düşünülerek oluşturulan sahada ise toprak kaymasının olmadığı gözlemlenir. Ağaç köklerinin toprağı tuttuğu vurgulanır ve bu yüzden ağaçların önemi vurgulanır. 

Materyaller:  Toprak, Çimenli toprak, sürahi, su,  şeffaf  kapak, eğim sağlayıcı nesne

Sözcükler: Erozyon, orman haftası, eğim, aşınma, baraj, arazi

Kavramlar: Orman Haftası

AİLE KATILIMI

Çocukların alileriyle birlikte ağaç dikmeleri önerilir. 

DEĞERLENDİRME

Bugün hangi etkinliği yaptık?

Deneyimizde neler öğrendik, hangi malzemeleri kullandık?

Erozyon ne demektir?

Erozyonu önlemek için neler yapabiliriz?

Deneyimizde ağaçlı bölge ile ağaçsız bölge arasında ne gibi farklar var?

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir