sanat etkinliği

sanat etkinliği

İLKBAHAR SANAT ETKİNLİĞİ

Etkinlik Çeşidi:  Sanat, Türkçe (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Alan

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Göstergeleri:

Olayları oluş zamanına göre sıralar.

Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.

Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.

Motor Gelişimi

Kazanım 04. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Dil Alanı

Kazanım 3. Söz dizimi kurallarına göre cümle kurar.

Göstergeleri:

Düz cümle, olumsuz cümle, soru cümlesi ve birleşik cümle kurar.

Cümlelerinde ögeleri doğru kullanır.

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri:

Konuşma sırasında göz teması kurar.

Jest ve mimikleri anlar.

Konuşurken jest ve mimiklerini kullanır.

Konuşmayı başlatır.

Konuşmayı sürdürür.

Konuşmayı sonlandırır.

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.

Sohbete katılır.

Konuşmak için sırasını bekler.

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Duygu ve düşüncelerinin nedenlerini söyler.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri:

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Göstergeleri:

Grup önünde kendini ifade eder.

Gerektiği durumlarda farklı görüşlerini söyler.

Öğrenme Süreci

  • İlkbahar mevsimi hakkında sohbet edilir; doğadaki değişiklikler, ay adları, hava olayları vb. daha sonra “Bahar” isimli şiir beraberce söylenir.

BAHAR

Kırlar yeşillendi çiçeklerle                       Dalda kuş ötüyor, sevinerek

Süslendi, bahar geldi                                Diyor bahar geldi

Del gidelim, dans edelim bak.                Her tarafta, her tarafta nazlı

Ne güzel güneş açmış                               Güneş neşe saçmış

  • Sanat etkinliği için masalara geçilir. Daha önceden hiç gökkuşağı görüp  görmediklerini, gördülerse eğer kaç farklı renk hatırladıklarını sorar.  Işık ışınlarının su damlalarının içinden geçerken kırılarak yansırlar. Bu yansıma sonucu ise ortaya harika renkler çıkar. Renkleri sırasıyla kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, lacivert ve mordur. Yağmur yağdığında ortaya çıkan damlalara Güneş ışığı doğru açı ile geldiğinde ışık kırılır ve yansır. Bu yansıma sonrası ışık dağıtılır. Dağıtılan ışığı insanlar gökkuşağı olarak görmektedir. Damlalar büyük olduğunda oluşan kuşaklar daha net olacaktır. Gökkuşağı oluşumunda yağmur damlaları ve Güneş ışığı olmazsa olmaz elemanlardır. Önemli diğer nokta ise Güneşin gökyüzündeki duruş açısıdır. Açı yanlışsa gökkuşağının görünmesi olanaksızdır. Kırmızı, turuncu, sarı. yeşil. mavi, lacivert, mor şerit şeklinde çizilen kağıtlar çocuklar tarafından kesilir,  tuvalet kağıdı rulosuna sırası ile yapıştırılır ve uç kısımları kıvrılır. Üzerine ise beyaz kağıda çizilmiş bulutlar çizgi yerlerinden kesilerek tamamlanır.

Materyaller:  Tuvalet kağıdı, bulut resmi, kırmızı, turuncu, sarı. yeşil. mavi, lacivert, mor şerit renkler, makas, yapıştırıcı

Sözcükler: İlkbahar, ışık, kırılma, güneş,  gökyüzü, bahar, doğa olayları, hava durumu

Kavramlar: İlkbahar

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

İlkbahar mevsiminde doğada nasıl değişiklikler oluyor?

Doğa olaylarını sayabilir misin?

Hiç yağmurda ıslandın mı, nasıl bir duygu sence?

Gökkuşağını görmeye hiç şahit oldun mu?

Gökkuşağında kaç farklı renk var sence?

Gökkuşağı ne zaman gökyüzünde görünür?

Işık sence ne demektir?

Sanat etkinliğinde ne yaptık, hangi malzemeleri kullandık?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir