İnce motor becerileri

KARE AYI

Etkinlik Çeşidi:  Sanat, Oyun (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Alan

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri:

Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

Mekânda konum alır.

Motor Gelişimi

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.

Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Sosyal Duygusal Alan

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen “Kare” isimli tekerlemeyi söyleyerek etkinliğe giriş yapar.

           Ben bir kareyim,
Mendile benzerim.
Dört kenar, dört köşe
Bana derler kare.

  • Sınıfın zeminine renkli bant ile kare şekli oluşturulur.  Kare çocuklara, dört adet kenar ve köşeleri  göstererek tanıtılır. Oyun için çocuklar gruplara ayrılır ve oyunun kuralları anlatılır.  Dört kişi karenin köşelerinde, bir kişi ise karenin ortasında durur. Öğretmen def çaldığında karenin köşelerindeki oyuncuların yer değiştireceği, ortadaki oyuncunun ise köşelerdeki yerleri kapmaya çalışır. Oyun bu şekilde devam ettirilir.
  • Sanat etkinliği için masalara geçilir. Önceden fon kartonuna hazırlanan kare şekilli ayı yüzü, iki kulak ve ayaklar öğrencilere dağıtılır. Öğrenciler parçaları keserek hazırlarlar. Kesilen parçalar kağıda birleştirerek kare şekilli ayı şekli oluşturulur. Etkinlik sonrası sınıf, hep beraber  temizlenir.

Materyaller:  Renkli bant, Def, Ayı şekilli kare ve parçaları, Makas, Yapıştırıcı

Sözcükler: Kare, Köşe, Kenar

Kavramlar: Kare

AİLE KATILIMI

Ailelere evde çocuklarıyla birlikte kare şekline benzeyen eşya bulma oyunu oynamaları istenir.

DEĞERLENDİRME

Karenin kaç köşesi vardır?

Karenin kaç kenarı vardır?

Sınıfımızda kareye benzeyen neler var?

Yaptığımız ayı sanat etkinliği hangi şekle benziyor?

Bugün gerçekleştirdiğimiz etkinliklerde nasıl vakit geçirdin, neler öğrendin?

Önerilen makaleler

Tangram

Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir