Büyük grup etkinliği, matematik etkinliği,

 Büyük grup etkinliği, matematik etkinliği,

LEGO İLE MATEMATİK ETKİNLİĞİ

Etkinlik Çeşidi:  Matematik (Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Alan

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 3. Algıladıklarını hatırlar.

Göstergeleri:

Eksilen veya eklenen nesneyi söyler.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri:

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Sıra bildiren sayıyı söyler.

10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Dil Alanı

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri toplar.

Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Öğrenme Süreci

Öğretmen önceden hazırladığı kamyonet resimlerinin üzerini yapışkan asetatla kaplayarak sınıf zeminine yapıştırır. Kamyonetin orta kısmına tahta kalemi ile istenilen sayı yazılır. Yazılan sayı adedince kamyonetin kasa kısmına lego koyulur. Örnek gösterilen çalışma sonunda etkinlik masalarına geçen çocuklara aynı kamyonet resmi dağıtılır, çocuklar resmi istedikleri renge boyarlar. Boyanan çalışmanın ister tamamı ister sadece yazı yazılacak bölümü yapışkan asetat kağıdı ile kaplanır. Daha sonra zeminde yapılan çalışmayı çocuklar, kendi kağıdında gerçekleştirirler. tamamlanan etkinlik ev çalışması olacak şekilde evlere gönderilir.

Materyaller:  Kamyonet resmi, yapışkan asetat kağıdı, mum boya, tahta kalemi, silmek için peçete

Sözcükler: Kamyonet, sayılar, miktar

Kavramlar:

AİLE KATILIMI

Çalışma evde oynanmak üzere evlere gönderilir.

DEĞERLENDİRME

Sizce bu resimle neler yapabilirsiniz?

İstediğin sayıyı yazıp, sayısınca lego dizerken zorlandın mı?

En çok hangi sayı ilgini çekti, neden?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir