oyun etkinliği

oyun etkinliği oyun etkinliği

nokta oyunu

NOKTA YEME OYUNU

Etkinlik Çeşidi:  Oyun Etkinliği (Küçük Grup Etkinliği)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişimi

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri:

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Sıra bildiren sayıyı söyler.

10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri:

Nesnenin mekândaki konumunu söyler.

Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Harita ve krokiyi kullanır.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Göstergeleri:

Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.

Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.

Motor Gelişimi

Kazanım 3. Nesne kontrolü gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Bireysel ve eşli olarak nesneleri kontrol eder.

Nesneleri kaldırır, taşır, iter, çeker.

Sosyal Duygusal Alan

Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri:

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri:

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Kazanım 12. Değişik ortamlardaki kurallara uyar.

Göstergeleri:

Değişik ortamlardaki kuralların belirlenmesinde düşüncesini söyler.

Kuralların gerekli olduğunu söyler.

İstekleri ile kurallar çeliştiğinde kurallara uygun davranır.

Nezaket kurallarına uyar.

Öğrenme Süreci

  • Oyun için hazırlık yapılır; zar çizgi yerlerinden kesilerek, katlanıp, yapıştırılır. Daireler kesilerek kağıda yapıştırılır ve  fon kartonuna çizilen ağızı açık iki adet baş resimleri kesilir. 
  • Oyunun kuralları açıklanır; oyun için eş seçilir, eşler kendilerine bir yüz seçerler ve nokta şeridin uçlarına yerleştirilir. Zar atmak için sayışma yapılır çıkan kişi ile oyun başlar,  zarda çıkan sayı kadar noktada ilerlenir, en fazla nokta yiyen oyuncu kazanır.
  • Şerit şeklinde hazırlanan noktalar zemine koyulur. Oyun için iki kişi seçilir, sıra ile zar atılır,  gelen sayı kadar sayılarak ve noktalar çekilerek ilerletilir.  Oyun noktalar azalana dek sürdürülür.  Oyun sırasında sayma, arttırma, azaltma vb. dikkat edilerek oyun sürdürülür.

Materyaller:  Fon kartonu, zar, nokta, makas, yapıştırıcı

Sözcükler: Zar, nokta, daire, toplama, çıkarma

Kavramlar:

AİLE KATILIMI

Tamamlanan oyun evde aileleriyle oynamak üzere evlere gönderilir.

DEĞERLENDİRME

Oyun etkinliğimizin adı neydi?

Oyun için nasıl hazırlık yaptık?

Oyunumuzun kuralları neydi?

Oyunda zorluk çektin mi?

Etkinliğimizde nasıl vakit geçirdin?

Evde ailenle de bu oyunu oynamak ister misin?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir