Örüntü çalışması, matematik etkinliği

Örüntü çalışması, matematik etkinliği Örüntü çalışması, matematik etkinliği

ÖRÜNTÜ ATKI

Etkinlik Çeşidi:  Matematik, Sanat  (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 9. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre sıralar.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkları uzunluklarına, büyüklüklerine, miktarlarına, ağırlıklarına, renk tonlarına göre sıralar.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Göstergeleri:

Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.

En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.

Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar.

Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Göstergeleri:

Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.

Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar.

Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.

Dil Gelişimi

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Öğrenme Süreci

  • Masalara yerleştirilen ahşap bloklara çocukların dikkati çekilir. Bloklarla örüntü yapılacağı söylenir ve örüntünün ne olduğu açıklanır. “Nesnelerin ardışık yani devam edebilir şekilde birbirini takip etmesidir. 2’li örüntü kuralımız şu şekilde olacak; iki mavi ahşap blok, bir pembe olacak şekilde sürdürülecek.” Her bir çocuğa ahşap bloklar dağıtılır ve örtü kuralına uygun şekilde çalışmayı tamamlaması sağlanır. 
  • 2’li örüntü kuralına uygun olacak şekilde çizilmiş atkı resmi çocuklara dağıtılır. Çocukların atkının desenlerine dikkat etmeleri istenir. iki desenin aynı diğer bir desenin ise farklı olduğu belirtilir. Örüntü oluşturacak şekilde atkı çocuklar tarafından boyanır. Şiş görünümü vermek için pipet ve renkli şönil kullanılır. Yapılan iki adet şiş atkının üst kısmına yapıştırılır. Tamamlanan çalışma etkinlik panosunda sergilenir.

Materyaller:  Ahşap bloklar, Atkı resmi çizilmiş çalışma kağıdı, pipet, şönil, yapıştırıcı, boya kalemi

Sözcükler: Gruplama, örüntü, ardışık, takip etmek, atkı, şiş

Kavramlar: 

AİLE KATILIMI

Ailelere evde bulunan eşyalarla (kaşık, çatal, bardak, oyuncak vb.) gruplama oyunu oynamaları önerilir.

DEĞERLENDİRME

Kaç farklı renkte bloklarımız vardı?

Örüntümüzün kuralı neydi?

Ardışık ne demekti?

Daha farklı örüntüler oluşturabilir misiniz?

Başka nelerle örüntü oluşturabiliriz?

Etkinliklerimizde zorlandığın bir bölüm oldu mu?

Önerilen makaleler

Nokta Yeme Oyunu

oyun etkinliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir