Matematik etkinliği, örüntü

Matematik etkinliği, örüntü Matematik etkinliği, örüntü

YAPRAK ÖRÜNTÜ

ÖRÜNTÜ BAŞLIK

Etkinlik Çeşidi:  Matematik,  Sanat Etkinliği (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 14. Nesnelerle örüntü oluşturur.

Göstergeleri:

Modele bakarak nesnelerle örüntü oluşturur.

En çok üç ögeden oluşan örüntüdeki kuralı söyler.

Bir örüntüde eksik bırakılan ögeyi söyler, tamamlar.

Nesnelerle özgün bir örüntü oluşturur.

Dil Alanı

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 10. Görsel materyalleri okur.

Göstergeleri:

Görsel materyalleri inceler.

Görsel materyalleri açıklar.

Görsel materyallerle ilgili sorular sorar.

Görsel materyallerle ilgili sorulara cevap verir.

Görsel materyalleri kullanarak olay, öykü gibi kompozisyonlar oluşturur.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri toplar.

Nesneleri takar, çıkarır, ipe vb. dizer.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Öğrenme Süreci

Öğretmen başına taktığı örüntü başlığı ile giriş yapar ve çocuklara başlığın neye benzediği ile ilgili sorular sorar. Alınan cevaplara göre açıklamalarda bulunur. “Belirli bir kurala göre sayı, renk, şekil vb. ardışık şekilde sıralanmasıdır. Mesela başlığımızdaki şekillere bakarsak yaprakların rengi ve şekilleri birbirinden farklıdır. İki ayrı yaprak birbirini tekrar ederek ilerliyor.” Çocuklara legolar dağıtılır ve legolardan iki renk seçmelerini ister. Seçilen bu iki rengi legolar ardışık şekilde takılarak devam ettirmeleri istenir. Daha sonra etkinlik masalarına geçilir, çocuklar dağıtılan yaprakları seçtikleri iki renge boyarlar ve keserler. Kesilen yapraklar küçük mandallara öğretmen tarafından silikon ile yapıştırılır. Tamamlanan yaprakları, çocukların başlarına göre hazırlanan mukavvaya ardışık örüntü oluşturacak şekilde çocuklar takarak etkinlik tamamlanır.

Materyaller:  Kalem boya, mukavva,  makas, küçük mandal, silikon tabancası, Lego

Sözcükler: Örüntü, Ardışık, örüntü kuralı

Kavramlar:

AİLE KATILIMI

Tamamlanan etkinlik eve gönderilir. Ailelerle evdeki malzemelerle örüntü yapmaları istenir.

DEĞERLENDİRME

Bugün sizlerle neler yaptık?

Örüntü ve ardışık ne demek?

Nelerle örüntü oluşturabiliriz?

Legolarla ve yapraklarla örüntü oluştururken zorlandın mı?

Yaptığın örüntü başlığını beğendin mi?

Evde anne  babanla örüntü oluşturmak ister misin?

Önerilen makaleler

Yaprak Sincap

Sanat etkinliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir