bilişsel gelişim

bilişsel gelişim

SAĞIM

Etkinlik Çeşidi:  Sanat, Oyun (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Alan

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Göstergeleri:

Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.

Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Dil Gelişimi

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

Motor Gelişimi

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Yönergeler doğrultusunda yürür.

Yönergeler doğrultusunda koşar.

Engelin üzerinden atlar.

Koşarak bir engel üzerinden atlar.

Tek ayak sıçrayarak belirli mesafe ilerler.

Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

Belirlenen noktadan çift ayakla ileriye doğru atlar.

Sekerek belirli mesafede ilerler.

Kazanım 2. Denge hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Ağırlığını bir noktadan diğerine aktarır.

Atlama, konma, başlama, durma ile ilgili denge hareketlerini yapar.

Tek ayak üzerinde durur.

Tek ayak üzerinde sıçrar.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen önceden yapışkan evaya hazırladığı sağ ayak izlerini sınıf zeminine yapıştırır. Çocukların dikkati zemine çekilir ve neden tek ayak izi olduğu sorulur. İki yaklarından hangisi olduğunu nasıl anlayacakları sorulur. Alınan cevaplara göre açıklamada bulunulur. İki ayaklarının da iz üzerinde deneyerek doğru ayağın tespit edilebileceği ve bu ayak ve elin tarafının ismine “Sağ” taraf olduğu açıklanır ayrıca önceden hazırlanan “Sağ” yazan bileklikler çocukların sağ el bileklerine bağlanır.  Sınıfa masa, minder sandalyelerle parkur alanı kurulur. Parkur alanı bitiş noktasına kule yapmak için tahta bloklar yerleştirilir. Oyun sağ ayak izleriyle  ve tek sağ ayakta sıçrayarak başlar, parkuru geçen çocuklar bitiş noktasındaki masada kuleyi de tamamlayarak oyunu tamamlar. 
  • Tamamlanan oyun sonrası masalara geçilir. Boş defter resimi çocuklara dağıtılır, çocuklardan sağ ellerini defterin sağ tarafına koymaları istenir. Defterin sağ tarafına çocuklar diledikleri resmi çizerler, kalemle rulo şekline getirilerek kalem şekli defterin sağ tarafına yapıştırılır. Tamamlanan çalışma sınıf panosunda sergilenir. 

Materyaller:  Sağ ayak çizilen yapışkan eva, sağ yazan bileklik, masa, sandalye, minder, tahta blok,  boya kalemi, fon kartonu, yapıştırıcı 

Sözcükler: Sağ, yön, tek ayak, engel 

Kavramlar:  Sağ 

AİLE KATILIMI

Ailelerden çocukları ayakkabılarını veya kıyafetini giyerken sağ ve sol kavramlarını vurgulamaları istenebilir.

DEĞERLENDİRME

Zeminde neden tek ayak izi var?

Zemindeki ayak izi sence hangi ayağına ait?

Oynadığımız oyunda nasıl vakit geçirdin?

Sağ ayağınla zıplayarak oyun oynamanın zorlukları var mıydı?

Sadece sağ ayağımız olsaydı hayatımız sence nasıl olurdu?

Tek elinle neler yapabilirsin?

İki elinle birlikte neler yapabilirsin?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir