matematik etkinliği

matematik etkinliği

SAYI AVI OYUNU

Etkinlik Çeşidi:  Oyun, Matematik  (Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri:

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Sıra bildiren sayıyı söyler.

10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Kazanım 16. Nesneleri kullanarak basit toplama ve çıkarma işlemlerini yapar.

Göstergeleri:

Nesne grubuna belirtilen sayı kadar nesne ekler.

Nesne grubundan belirtilen sayı kadar nesneyi ayırır.

Motor Gelişimi

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Yönergeler doğrultusunda yürür.

Yönergeler doğrultusunda koşar.

Belli bir yükseklikten atlar.

Belli bir yüksekliğe tırmanır.

Tırmanılan yükseklikten iner.

Engelin üzerinden atlar.

Koşarak bir engel üzerinden atlar.

Belirli bir mesafeyi sürünerek gider.

Sekerek belirli mesafede ilerler.

Sosyal Duygusal Alan

Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri:

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri:

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Göstergeleri:

Grup önünde kendini ifade eder.

Gerektiğinde liderliği üstlenir.

Öğrenme Süreci

  • Oyun etkinliği için önceden hazırlık yapılır; keçeye balık şeklinde figürler çizilip, kesilir ve üzerine sayı çıktıları yapıştırılır. Mıknatısın balıkları çekebilmesi için arkasına silikonla metal ataç yapıştırılır. Olta için balon çubuğu olarak kullanılan çubuğun, bir ucuna silikonla ip yapıştırılır. İpin diğer ucuna ise keçe üzerine minik mıknatıs, silikonla yapıştırılır.
  • Tamamlanan hazırlıktan sonra oyun için sınıfa masa, minder vb. kullanarak engel yolları oluşturulur ve çocuklara açıklamalarda bulunulur; ” Sınıfta bulunan engelleri aşarak son bölüme geldiğinizde bir oltamız var bu oltamızın bir özelliği var oltamızın ucunda mıknatıs var. Mıknatısın özelliği metal olan nesneleri çekmektir, ayrıca; mıknatıslar jeneratörlerde, elektrik motorlarında, hoparlörde, elektrikli vinçlerde vb. kullanılır. İsterseniz size vereceğim mıknatıslarla sınıfımızda metal- demir var mı aramak ister misiniz? (Çocuklara verilen minik mıknatıslarla sınıfta çekebileceği metaller aranır.) oyunumuza dönersek zeminde üzerinde sayı olan balıklar bulunuyor. Sizden isteğim balıkları sırasına göre tutarak sıralamanızdır.” 
  • Oyun tek tek oynanabileceği gibi, iki guruba ayrılarak da oynanabilir. Ayrıca ileriye doğru sıralama, geriye doğru sıralama da yapılabilir. Oyun bitiminde tesadüfi tutulan iki sayıyla toplama ve çıkarma da yapılabilir.

Materyaller:  Keçe, silikon, makas, balon  çubuğu, kalın ip, ataç, mıknatıs

Sözcükler: Mıknatıs, sayılar, ileri doğru sayma, geriye doğru sayma, metal, çekme, itme

Kavramlar: 

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Oyunumuzun adı neydi?

Oyunumuzun kuralları nelerdi?

Oyunda ilgini çeken bir şey oldu mu?

Mıknatısın özelliği neydi?

Mıknatıs sadece çeker mi itme özelliği de var mıydı?

Mıknatısın sınıfta çektiği yer ve nesleler neler?

Sayıları sıralarken zorlandın mı?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir