okul öncesi sağ sol kavramı

okul öncesi sağ sol kavramıokul öncesi sağ sol kavramı okul öncesi sağ sol kavramı

SOLUM

Etkinlik Çeşidi:  Müzik (Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

 

KAZANIM VE GÖSTERGELER

 

Bilişsel Alan

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Göstergeleri:

Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.

Gösterilen sembolün anlamını söyler.

 

Dil Gelişimi

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri:

Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar.

Kazanım 8. Dinlediklerini/izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinlediklerini/izlediklerini resim, müzik, drama, şiir, öykü gibi çeşitli yollarla sergiler.

 

Motor Gelişimi

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri:

Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

Basit dans adımlarını yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

 

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen önceden yapışkan evaya hazırladığı sağ ayak izlerinin yanına sol ayak izlerini de yapıştırır. bugün de sol ayak ve ellerimiz gösterilir. Üzerinde sol yazan halhallar gösterilerek daha önce hiç halhal görüp görmedikleri sorulur. Alınan cevaplara göre kullanım amacı açıklanır. Halhalla ilgili bir müzik olduğu söylenir ve önce şarkı dinlenir. Daha sonra Barış MANÇO’ya ait olan “Halhal” şarkısının videosu izlenir, Barış MANÇO çocuklara tanıtılır. Ritim çubukları çocuklara dağıtılır  sağ,  sol eller ve ayaklar kullanılarak ritim tutulur.

Materyaller:  Sol ayak çizilen yapışkan eva, Sol yazan Halhal, Barış MANÇO “Halhal” şarkısı ve videosu, Ritim çubukları 

Sözcükler: Sol, yön, tek ayak, halhal, Barış MANÇO, Ritim, Tempo

Kavramlar:  Sol 

AİLE KATILIMI

Ailelerden çocukları ayakkabılarını veya kıyafetini giyerken sağ ve sol kavramlarını vurgulamaları istenebilir.

DEĞERLENDİRME

Zemindeki sol ayak izini bulabilir misin?

Daha önce hiç halhal gördün mü?

Halhalın kullanım amacı sence nedir?

Ritim çubuklarıyla ve sağ, sol ayaklarınla tempo tutmak nasıldı?

Etkinliklerde nasıl vakit geçirdin?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir