Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

TANGRAM

Etkinlik Çeşidi:  Matematik (Küçük Grup Etkinliği)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri:

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Belirtilen sayı kadar nesneyi gösterir.

Saydığı nesnelerin kaç tane olduğunu söyler.

Kazanım 6. Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkları bire bir eşleştirir.

Eş nesne/varlıkları gösterir.

Nesne/varlıkları gölgeleri veya resimleriyle eşleştirir.

Kazanım 10. Mekânda konumla ilgili yönergeleri uygular.

Göstergeleri:

Yönergeye uygun olarak nesneyi doğru yere yerleştirir.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri:

Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.

Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.

Motor Gelişimi

Kazanım 04. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Sosyal Duygusal Alan

Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri:

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen önceden mukavvaya çizerek kalıplar hazırlar. Etkinlik için öğretmen açıklama yapar; “Çeşitli geometrik  biçimdeki yedi adet parçanın bir araya getirilip, çeşitli şemalar oluşturulan dikkat ve zeka oyunudur.” Bir örnek kalıp, örnek olarak öğretmen tarafından çocuklara gösterilerek tamamlanır. Ardından Bütün halindeki mukavvalar çocuklara dağıtılır, sayılar renklerine göre boyanır. Mukavvanın sert mi yumuşak mı olduğu çocuklara sorulur. Mukavvanın sert olmasından dolayı kesimin öğretmen tarafından yapılacağı belirtilir. Tangram örnek resimleri, çocuklara dağıtılır, ardından çocuklar seçtikleri resim göre parçaları birleştirerek çalışmalarını tamamlar.
  • Tamamlanan Tangramlar dosyalanarak evde oynanmak üzere evlere gönderilir.

Materyaller:  Mukavva, Tangram kalıbı, Keçeli boya kalemi, makas

Sözcükler: Tangram, üçgen, kare, parça, bütün,  geometrik şekil

Kavramlar: Sert-Yumuşak, Üçgen, Kare

AİLE KATILIMI

Tamamlanan Tangramlar evde aile ile oynanmak üzere evler gönderilir.

DEĞERLENDİRME

Geometrik şekiller nelerdir?

Tangram nedir?

Tangram kaç adet şekilden oluşur?

Tangramda hangi geometrik şekiller var?

Şekiller çıkartmakta zorlandın mı?

Evde ailenle beraber oynamak ister misin?

Önerilen makaleler

Cumhuriyet Bayramı Cam Süsleme

Belirli gün ve haftalar, motor gelişimi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir