Oyun ve sanat etkinliği

Oyun ve sanat etkinliği Oyun ve sanat etkinliği Oyun ve sanat etkinliğiOyun ve sanat etkinliği

Tilki Kalıp

 

TİLKİ TİLKİ SAAT KAÇ?

Etkinlik Çeşidi:  Oyun, Sanat (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 4. Nesneleri sayar.

Göstergeleri:

İleriye/geriye doğru birer birer ritmik sayar.

Sıra bildiren sayıyı söyler.

10’a kadar olan sayılar içerisinde bir sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

Motor Gelişimi

Kazanım 1. Yer değiştirme hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Isınma ve soğuma hareketlerini bir rehber eşliğinde yapar.

Yönergeler doğrultusunda yürür.

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Dil Gelişimi

Kazanım 7. Dinlediklerinin/izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Sözel yönergeleri yerine getirir.

Sosyal Duygusal Gelişim

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

Nesneleri alışılmışın dışında kullanır.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 7. Bir işi veya görevi başarmak için kendini güdüler.

Göstergeleri:

Yetişkin yönlendirmesi olmadan bir işe başlar.

Başladığı işi zamanında bitirmek için çaba gösterir.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Göstergeleri:

Grup önünde kendini ifade eder.

Gerektiğinde liderliği üstlenir.

Kazanım 17. Başkalarıyla sorunlarını çözer.

Göstergeleri:

Başkaları ile sorunlarını onlarla konuşarak çözer.

Arkadaşlarıyla sorunlarını çözemediği zamanlarda yetişkinlerden yardım ister.

Gerekli zamanlarda uzlaşmacı davranır.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen çocuklara yeni bir oyun oynanacağını söyler. “Tilki Tilki Saat Kaç?” Oyunun kuralları açıklanır.

Oyun için önce çocuklar arasından sayışma ile bir ebe seçilir. Ebe tilki olur ve sınıf veya dışarıda belirlenen bir yerde arkası dönük dür şekilde durur.

Diğer çocuklar belirli bir mesafede yan yana dururlar. Çocuklar tilkiye yüksek sesle; “Tilki tilki saat kaç?” diye sorarlar.

Çocuklar, tilkinin söylediği sayı kadar yüksek sesle sayarak adım atarlar. Sayma işlemi bitince heykel gibi hareketsiz dururlar.

Çocuklar saymayı bıraktığı anda tilki arkasına dönüp çocukları kontrol etme hakkına sahiptir. Kıpırdayan çocuk yanar.

Adımlar tilkinin yanına gelene dek sürdürülür. Tilkinin yanına gelince yavaşça dokunulur ve kaçılır. Tilki çocuklardan birini yakalamaya çalışır. Yakalanan kişi tilki olur. Oyun bu şekilde devam ettirilerek sürdürülür.

  • “Tilki Sanat Etkinliği” Sanat etkinliği için masalara geçilir. Öğretmenin önceden kartona çizip, keserek hazırladığı tilki şablonu çocuklara dağıtılır. Çocuklar tilki şablonunu parmak boyası ile boyayarak şekil verirler. Çalışma kurumaya bırakılır. Bu sırada A4 kağıdın üzerine, boya bandı kesilerek gelişi güzel  yapıştırılır.  Çocuklar keçeli kalemleri ile kağıt üzerine şekiller çizerler, zemin bu şekilde oluşturulur. Kuruyan Tilki kalıplarını,  kağıda istedikleri gibi yapıştırarak ve oynar göz de yapıştırarak tilkiyi oluştururlar. Tamamlanan çalışma sınıf panosunda sergilenir.

Materyaller:  Parmak boyası, kartona çizilen ve kesilen tilki kalıbı, oynar göz, keçeli kalem, boya bandı, yapıştırıcı

Sözcükler: Saat, adım, tilki, desen

Kavramlar:

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Oyun etkinliğimizin adı neydi?

Oyunun kuralları nelerdi?

Oyunda zorlandığın bir kısım oldu mu?

Sanat etkinliğinde hangi malzemeleri kullandık?

Tilkini boyarken hangi renkleri kullanmayı istedin?

Etkinliklerimizde nasıl vakit geçirdin?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir