Fen etkinliği

Fen etkinliği Fen etkinliği Fen etkinliği Fen etkinliği

YAĞ VE SU DENEYİ

Etkinlik Çeşidi:  Fen Etkinliği  (Büyük Grup Etkinliği)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Kazanım 8. Nesne veya varlıkların özelliklerini karşılaştırır.

Göstergeleri:

Nesne/varlıkların rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını ayırt eder, karşılaştırır.

Kazanım 13. Günlük yaşamda kullanılan sembolleri tanır.

Göstergeleri:

Verilen açıklamaya uygun sembolü gösterir.

Gösterilen sembolün anlamını söyler.

Kazanım 17. Neden-sonuç ilişkisi kurar.

Göstergeleri:

Bir olayın olası nedenlerini söyler.

Bir olayın olası sonuçlarını söyler.

Dil Alanı

Kazanım 07. Dinlediklerinin izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar

Kazanım 08. Dinlediklerini izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Sosyal Duygusal Alan

Kazanım 10. Sorumluluklarını yerine getirir.

Göstergeleri:

Sorumluluk almaya istekli olduğunu gösterir.

Üstlendiği sorumluluğu yerine getirir.

Öz Bakım Becerileri

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Göstergeleri:

Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.

Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.

Öğrenme Süreci

  • Çocuklarla enerji tasarrufu haftası ile ilgili sohbet edilir. “Daha önce hiç enerji diye bir söz duydunuz mu?  Enerji iş yapabilme yeteneğidir yani enerji elde etmeden yaşamsal faaliyetlerimiz sürdürmemiz hayli zordur. mesela günlük yaşamda kullandığımız enerji kaynaklarımız; petrol, doğalgaz, kömür, hidroelektrik (su gücüyle enerji elde etme), güneş enerjisi, elektrik enerjisi, rüzgar enerjisi gibi enerji kaynaklarına sahip olabiliriz. bu enerjilerden günlük hayatımızda kullanırız. Elektrik ile eşyalarımız çalışır doğalgaz, kömür ile ısınırız, güneşten ve rüzgardan hatta sudan bile elektrik üretebiliriz. Enerji kaynaklarının akılcı, israf edilmeden, gerektiği kadar ve verimli kullanılması için ve bu bilincin yaygınlaşması adına her yıl ocak ayının 2. haftası Enerji Tasarrufu Haftası olarak kutlanıyor. Enerji elde etmekten hariç kullandığımız araç gereç vb. geri dönüşüm kutularına ayrıştırıp, atarak da verim sağlayabiliriz. Kağıt, cam, plastik, pil, yağ vb. ürünleri toplayarak enerji veya yeni ürünlere dönüştürüp, doğaya da yararlı olabiliriz. Şimdi sizlerle yağ ve suyu kullanarak bir deney yapacağız.”
  • Deney için her birinizin birer adet bardak, su, bir miktar yağ ve sulandırılmış gıda boyanız var. Bardağımız yarıyı geçecek ölçüde su ile doldurulur, suyun üzerine bitkisel yağ eklenir. Yağ ve su bir kaşık yardımı ile karıştırılır,  oluşan durum gözlemlenir. Su ve yağın nasıl karışmadığı izlenir. Karışımın üzerine sıvı haldeki gıda boyası kaşık yardımıyla damlatılır.  Gıda boyasının , su tabakasının hemen üzerinde yağ tabakasında havada asılı duran küçük damlacıklara nasıl dönüştüğü gözlemlenir. Bir süre sonra teker teker her gıda boyası damlası yağ tabakasından patlayarak suya karışır. 

Açıklama:

  1. Ne kadar karışırsa karışsın yağ ve suyun karışmamasının nedeni; su ve yağın kimyasal içeriğinden kaynaklanmaktadır, farklı türde kimyasal bağlardan oluşur.
  2. Gıda boyası su bazlı olduğundan sadece su katmanında çözünür.
  3. Gıda boyası damlacıkları yağ tabakasında toplanır ve yerçekimi sonunda onu alt su tabakasına çekene kadar yağ ile su arasında kalır. su katmanına geçtiğinde hemen karışmaya ve yayılmaya başlar.
  4. Ayrıca, yağın suyun üzerinde nasıl yüzdüğünü gözlemlemek de kolaydır. yağ sudan daha az yoğun, yani önce hangi sıvı eklenirse eklensin her zaman en üstte yağ kalacaktır.
  • “Çocuklar aslında bu deneyde farklı bir durum daha anlatmak istedim; yağlar da tıpkı kağıt, cam vb. gibi geri dönüştürülebilir. Ne mi yapılır? külçe sabun, kimya sanayi ve arabalarda kullanılan yakıt üretiminde kullanılabilmektedir. Peki geri dönüşüme gönderilmeyen yağlar doğaya karışınca ne mi olur? Denizlere, göllere ulaşan atık bitkisel yağlar, su yüzeyini kaplayarak havadan suya oksijen geçişini önler. Zamanla suda bozularak sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır. Balıklara ve diğer su canlılarına zarar verir, denizdeki denizanası oluşumunu arttırarak kirliliğe neden olur. Yapmamız gereken sadece elektriği, suyu tasarruflu kullanmamız olmamalı, geri dönüşüm ürünlerini doğaya atmamak ve geri dönüşüm kutularına atmaktır.”

Materyaller:  Su, şeffaf bardak, sıvı yağ, sıvı gıda boyası, kaşık

Sözcükler: Enerji, tasarruf, bitkisel yağ, petrol, doğalgaz, kömür, hidroelektrik, güneş enerjisi, elektrik enerjisi, rüzgar enerjisi, doğalgaz, kömür, Kağıt, cam, plastik, pil, yağ, gıda boyası, tabaka, oksijen

Kavramlar: Enerji Tasarrufu Haftası

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Enerji ve tasarruf ne demek?

Enerji kaynaklarımız nelerdir?

Geri dönüşüm işaretlerini daha önce hiç gördün mü?

Geri dönüşüm neden önemlidir?

Deneyimizde neler yaptık?

Yağ ve su birbirlerine neden karışmadı?

Gıda boyası neden yağda çözünmedi, suda çözündü?

Yağların doğaya karışması sonucu neler olur?

Önerilen makaleler

Yağmur Oluşumu

Fen Etkinliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir