Fen Etkinliği

Fen Etkinliği Fen Etkinliği Fen Etkinliği Fen Etkinliği

YAĞMUR  OLUŞUMU

 

Etkinlik Çeşidi:  Fen, Sanat Etkinliği (Bütünleştirilmiş etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

 

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Alan

Kazanım 1. Nesne/durum/olaya dikkatini verir.

Göstergeleri:

Dikkat edilmesi gereken nesne/durum olaya odaklanır.

Dikkatini çeken nesne/durum/olaya yönelik sorular sorar.

Dikkatini çeken nesne/durum/olayı ayrıntılarıyla açıklar.

Kazanım 2. Nesne/durum/olayla ilgili tahminde bulunur.

Göstergeleri:

Nesne/durum/olayla ilgili tahminini söyler.

Tahmini ile ilgili ipuçlarını açıklar.

Gerçek durumu inceler.

Tahmini ile gerçek durumu karşılaştırır.

Dil Alanı

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri:

Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Kazanım 07. Dinlediklerinin izlediklerinin anlamını kavrar.

Göstergeleri:

Dinlediklerini/izlediklerini açıklar.

Dinledikleri/izledikleri hakkında yorum yapar

Kazanım 08. Dinlediklerini izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Malzemelere elleriyle şekil verir.

Öz Bakım Becerileri

Kazanım 6. Günlük yaşam becerileri için gerekli araç ve gereçleri kullanır.

Göstergeleri:

Beden temizliğiyle ilgili malzemeleri kullanır.

Çevre temizliği ile ilgili araç ve gereçleri kullanır.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen yağmurun oluşumu ile ilgili açıklama yapar. ” Yeryüzündeki sular ,Güneş’in etkisiyle buharlaşır ve yükselir. Yükseklerde bulunan soğuk hava Su buharını çok küçük su damlacıklarına ya da buz kristallerine dönüştürerek bulutlar  oluşur.
    Küçük ve yere düşmeyecek kadar hafif olan su damlacıkları havanın etkisiyle gökyüzünde dolaşır. Su damlacıkları birleşerek büyüyüp ağırlaştığında yağmur olarak yere düşer.” Fen merkezinde bulunan; Cam fanus, tıraş köpüğü, su ve mavi renk boyaya dikkat çekilir. Bu materyalleri kullanarak temsili bir yağmur deneyi yapılacağı söylenir. Cam fanusa belli miktarda su doldurulur, üzerine tıraş köpüğü sıkılır. Tek tek çağırılan çocuklar, köpüğün üzerine mavi boya damlatılır ve temsili yağmurun bulutlardan su yüzeyine akışı izlenir.
  • Etkinlik masalarına geçen çocuklara beyaz kağıtlar dağıtılır. Üzerine Tıraş köpüğü sıkılır ve mavi boya damlatılır, çocuklara kağıda hayalinizdeki gökyüzünü oluşturmak ister misiniz? diye sorar. Çocuklar parmakları ile köpüğe  boyalarla bulut ve gökyüzü şekilli verirler. Tamamlanan çalışma kurumaya bırakılır ve etkinlik sonrası beden ve sınıf temizliği yapılır.
  • “Yağmur Hanım” parmak oyunu çocuklarla beraber söylenir.

YAĞMUR HANIM

Tık tık cama kim vuruyor?(Bir el açık diğer eli yumruk yapılır ve vurma hareketi yapılır).
Aç bakalım ne soruyor?(Açma hareketi yapılır.)
Ah çok iri damlacıklar(Parmaklar aşağı doğru sallanır)
Bak dışarıda yağmur yağıyor.(Baş ve işaret parmakları birleştirilir. Gözlük gibi yapılır; parmaklar aşağı doğru sallanır)
Yağmur yağmur ne yağarsın?(Eller yana doğru açılır)
Sen neden hep ağlarsın?(Ağlama hareketi yapılır)
Bahçeleri sula canım.(Sulama hareketi yapılır)
Sen çok iyisin YAĞMUR HANIM (Eller iki yana açılır).

Materyaller:   Cam fanus, tıraş köpüğü, su,  mavi renk sıvı boya,  beyaz renk resim kağıdı

Sözcükler: Yağmur, buharlaşma, su buharı, buz kristali, tıraş köpüğü, bulut, gökyüzü

Kavramlar:

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Bugün hangi etkinlikleri yaptık?

Yağmur nasıl oluşur?

Gökyüzündeki bulutlar nasıl oluşur, bulutlar hiç hareket ederler mi?

Deneyimiz neyi anlatıyor?

Tıraş köpüğü,  boyamız ile yaptığın gökyüzü resmini yaparken neler hayal ettin?

Senin gökyüzü resminde neler olmasını isterdin?

“Yağmur Hanım” parmak oyununu canlandırmak nasıldı?

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir