Sanat etkinliği

Sanat etkinliği Sanat etkinliği

 

YAPRAK SİNCAP

Etkinlik Çeşidi:  Sanat, Alan Gezisi (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Bilişsel Gelişim

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

Kazanım 18. Zamanla ilgili kavramları açıklar.

Göstergeleri:

Olayları oluş zamanına göre sıralar.

Zaman ile ilgili kavramları anlamına uygun şekilde açıklar.

Zaman bildiren araçların işlevlerini açıklar.

Kazanım 20. Nesne/sembollerle grafik hazırlar.

Göstergeleri:

Nesneleri kullanarak grafik oluşturur.

Nesneleri sembollerle göstererek grafik oluşturur.

Grafiği oluşturan nesneleri veya sembolleri sayar.

Grafiği inceleyerek sonuçları açıklar.

Motor Gelişimi

Kazanım 4. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Nesneleri toplar.

Nesneleri üst üste / yan yana / iç içe dizer.

Nesneleri yeni şekiller oluşturacak biçimde bir araya getirir.

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Dil Alanı

Kazanım 5. Dili iletişim amacıyla kullanır.

Göstergeleri:

Konuşmalarında nezaket sözcükleri kullanır.

Sohbete katılır.

Konuşmak için sırasını bekler.

Duygu, düşünce ve hayallerini söyler.

Kazanım 08. Dinlediklerini izlediklerini çeşitli yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorular sorar.

Dinledikleri/izledikleri ile ilgili sorulara cevap verir.

 

Öz Bakım Becerileri

Kazanım 7. Kendini tehlikelerden ve kazalardan korur.

Göstergeleri:

Tehlikeli olan durumları söyler.

Kendini tehlikelerden ve kazalardan korumak için yapılması gerekenleri söyler.

Temel güvenlik kurallarını bilir.

Tehlikeli olan durumlardan, kişilerden, alışkanlıklardan uzak durur.

Herhangi bir tehlike ve kaza anında yardım ister.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen, çocuklara okulumuzun bahçesine gezi ve gözlem yapılacağını söyler. Gezi için hazırlandıktan sonra çocuklara doğa gözlem kağıtlarını ve bir kalem verilir. Okul bahçesine çıkılır ve bahçe içinde gözlem yapılır. İçinde bulunulan Sonbahar mevsimine dikkat çekilir, ağaçlar ve yapraklar incelenir.  Yere düşen yapraklar etkinlik için toplanır ve sınıfa geçilir. Çocukların gördüklerini işaretledikleri doğa gezisi gözlem formları üzerinde konuşulur, çocukların deneyimleri dinlenir.
  • Sanat etkinliği için Sincap resmi çıktıları çocuklara dağıtılır ve sincaplar hakkında kısaca bilgi verilir. Çocuklardan resimleri boyayıp kesmeleri incelenir. Hazırlanan fon kartonuna Sincap resmi yapıştırılır. Kuyruk bölümüne çocuklar topladıkları yaprakları yapıştırarak etkinlik tamamlanır.

Materyaller:  Doğa gezisi gözlem kağıdı, kalem, Makas, yapıştırıcı,  boya, yaprak

Sözcükler: Gözlem, doğa, Sonbahar, mevsim, sincap

Kavramlar: Sonbahar

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Doğa gezimizde neler gözlemledin?

Doğada en çok ne dikkatini çekti?

Sonbahar mevsiminde doğada ne gibi farklar oluyor?

Sanat etkinliğimizin adı neydi?

Sanat etkinliğimizde hangi malzemeleri nasıl kullandık?

Sincabın yediği besinler nelerdir?

Sincaplar nerde yaşar?

Sincaplar kışa nasıl hazırlanır?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Önerilen makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir