sanat etkinliği

sanat etkinliği

YENGEÇ KUMDA DUR

Etkinlik Çeşidi:  Sanat, Müzik, Drama (Bütünleştirilmiş Etkinlik)

Yaş Gurubu: 48-60 Ay

KAZANIM VE GÖSTERGELER

Motor Gelişimi

Kazanım 04. Küçük kas kullanımı gerektiren hareketleri yapar.

Göstergeleri:

Malzemeleri keser, yapıştırır, değişik şekillerde katlar.

Değişik malzemeler kullanarak resim yapar.

Kalemi doğru tutar, kalem kontrolünü sağlar, çizgileri istenilen nitelikte çizer.

Kazanım 5. Müzik ve ritim eşliğinde hareket eder.

Göstergeleri:

Bedenini, nesneleri ve vurmalı çalgıları kullanarak ritim çalışması yapar.

Basit dans adımlarını yapar.

Müzik ve ritim eşliğinde dans eder.

Müzik ve ritim eşliğinde çeşitli hareketleri ardı ardına yapar.

Bilişsel Alan

Kazanım 5. Nesne veya varlıkları gözlemler.

Göstergeleri:

Nesne/varlığın adını, rengini, şeklini, büyüklüğünü, uzunluğunu, dokusunu, sesini, kokusunu, yapıldığı malzemeyi, tadını, miktarını ve kullanım amaçlarını söyler.

Kazanım 12. Geometrik şekilleri tanır.

Göstergeleri:

Gösterilen geometrik şeklin ismini söyler.

Geometrik şekillerin özelliklerini söyler.

Kazanım 15. Parça-bütün ilişkisini kavrar.

Göstergeleri:

Bir bütünün parçalarını söyler.

Bütün ve yarımı gösterir.

Bir bütünü parçalara böler.

Dil Gelişimi

Kazanım 2. Sesini uygun kullanır.

Göstergeleri:

Konuşurken/şarkı söylerken nefesini doğru kullanır.

Konuşurken/ şarkı söylerken sesinin tonunu, hızını ve şiddetini ayarlar.

Sosyal Duygusal Alan

Kazanım 3. Kendini yaratıcı yollarla ifade eder.

Göstergeleri:

Duygu, düşünce ve hayallerini özgün yollarla ifade eder.

Özgün özellikler taşıyan ürünler oluşturur.

Kazanım 15. Kendine güvenir.

Göstergeleri:

Grup önünde kendini ifade eder.

Öğrenme Süreci

  • Öğretmen “Yengeç Kumda Dur” şarkısını söyleyerek etkinliğe giriş yapar.  Daha önce hiç yengeç görüp görmedikleri çocuklara sorulur. Alınan cevaplara göre açıklamalarda bulunulur; “Yengeçler  yan yan yürüyebilen nadide hayvanlardır, kıskaçlarını kullanarak yiyecek bulabilmektedir, hem karada hem de denizde yaşayabilmektedir, kabukları oldukça serttir, renk değiştirebilir farklı renklerde olabilmektedir, yengeçler zehirli olabilmektedir.” Yengeç fotoğrafı çocuklara gösterilir, sınıfa getirilin deniz kabukları incelenir. Daha sonra “Yengeç Kumda Dur” şarkısı eşliğinde drama etkinliğine geçilir. Çocuklara karşılıklı eş olurlar, şarkı eşliğinde hareketler yapılır.

Yengeç Kumda Dur (Eller kıskaç şeklinde yapılıp, sağ tarafa doğru gidilir.)
Yengeç Kumda Dur (Eller kıskaç şeklinde yapılıp, sol tarafa doğru gidilir.) 
Hadi Tak Tak Vur,  Hadi Tak Tak Vur (TAK TAK; kısmında ritme göre iki kere bacaklara vurulur. VUR; kısmında eller bir kez çırpılır.)
Kıskaç Salla Kıskaç Salla Kaç (KISKAÇ SALLA; kısmında eşler birbirine minik adımlarla yaklaşır. KAÇ; kısmında geriye doğru iki adım atlanır.)
Kıskaç Salla Kıskaç Salla Kaç (KISKAÇ SALLA; kısmında eşler birbirine minik adımlarla yaklaşır. KAÇ; kısmında geriye doğru iki adım atlanır.)
Yengeç Kumda Dur (Eller kıskaç şeklinde yapılıp, sağ tarafa doğru gidilir.)
Yengeç Kumda Dur  (Eller kıskaç şeklinde yapılıp, sol tarafa doğru gidilir.) 

  • Sanat etkinliği için masalara geçilir. Çocuklara kendilerine sevimli bir yengeç yapacakları söylenir. Önce zemini hazırlamak için kalıp olarak hazırlana sarı fon kartonu çocuklar tarafından kesilerek mavi fon kartonuna kum oluşturacak şekilde yapıştırılır ve kalemle bastırarak kum çizilir. Bir büyük, iki küçük boy daire kesilir ve katlanır. Resimdeki gibi yengeç oluşturacak şekilde yapıştırılır. Kalemle kol, göz vb. çizilir. Resme istenen şekilde figürler çizilebilir. Deniz kabukları da resimde istenilen yere yapıştırılır.  Tamamlanan çalışma sınıf panosunda sergilenir.

Materyaller:  Fon kartonu, makas, yapıştırıcı, boya kalemi

Sözcükler: Yengeç, Kıskaç, nadide, zehir, kabuk, ritim, daire, bütün, yarım

Kavramlar: Daire, bütün-yarım

AİLE KATILIMI

DEĞERLENDİRME

Öğrendiğimiz şarkı hoşuna gitti mi?

Daha önce hiç yengeç gördün mü?

Yengeçlerde en ilgini çeken özellik ne oldu?

Yengeçler nerede yaşar?

Drama etkinliğinde şarkıyı ritme göre canlandırmak nasıldı?

Sanat etkinliğinde yaptığı yengeç ne yapmak istiyor olabilir?

Yengeçleri yapabilmek için hangi şekli kullandık?

Sen yengeç olsaydın en çok nerede vakit geçirmek isterdin?

Önerilen makaleler

Tangram

Bilişsel gelişim, Nesne veya varlıkları özelliklerine göre eşleştirir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir